به رنگ آسمان

بایگانی
پیوندهای روزانه

من واران (تلفظ وآرآن ) از دیار کُردم و به کُرد بودنم افتخار میکنم :)

واران بمعنی باران است ...


مِ گَتی دَ جنس وارانم ...

من دختری از جنس بارانم...